نام کانال : تهذیب نفس
 شرح کانال : بیاییم به سمت خدا باز گردیم خدا منتظر باز گشت ماست خدا را باور کنیم و به او اعتماد کنیم
 آدرس کانال : tahzib_n
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 321
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد