نام کانال : omet
 شرح کانال : کانال امت (omet)که در زبان باستان به معنی امید هست ،شامل مطالب جذاب وآموزنده ای هست که انسان امروزی را که درمحاصره عناصری هست که آرامش و انسانیت اورا مورد حمله قرار داده اند آگاه میکند .
 آدرس کانال : omettt
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 203
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد