نام کانال : اکارم
 شرح کانال : طرح مباحثی پیرامون عفاف و حجاب،تهاجمات بی فرهنگی و...برای نوجوانان ،جوانان و خانواده ها .
 آدرس کانال : akarem_262_55
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 190
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد