نام کانال : دعاوقرآن
 شرح کانال : دعاهاوذکرهای گره گشاوباسندیت های معتبربرای مشکلات وگرفتری های دوستان
 آدرس کانال : doaavaghoran
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 207
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد