نام کانال : باحجاب بافاطمه الزهرا(س)
 شرح کانال : حجاب وچادر.چادر خاکی مادرم فاطمه (س) را زنده نگه دارم وپرچم باشدوره روخون شهیدانمان باشیم
 آدرس کانال : chaadorekhaki
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 176
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد