نام کانال : کانال هیئت جان نثاران اباعبدالله الحسین(ع)
 شرح کانال : بهترین کانال در بین تمام هیئت های ایران
 آدرس کانال : heyatjannesaran
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 505
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد