نام کانال : کانال اشعار مذهبی ساقی
 شرح کانال : کانال اشعار و دو بیتی مذهبی
 آدرس کانال : sagi60
 موضوع کانال : شعر و ادب
 تعداد کلیک : 971
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد