نام کانال : گشایش کارها با دعا
 شرح کانال : گشایش کارها با دعا
 آدرس کانال : GOSHAYESH1
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 4174
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد