نام کانال : تفکرقرانی
 شرح کانال : ارایه تفاسیر ایات به صورت خلاصه وروان وهزاران نکته اخلاقی و قرانی وداستانکهای قرانی واخلاقی کلیپ خنده حلال
 آدرس کانال : tafakor_qurani
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 1182
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد