نام کانال : خوشتیپ و باحجاب
 شرح کانال : این یه دعوت نامهٔ رسمیه؛واسه خانمهایی که دوست دارن خوشتیپ و تک باشن اما حجاب هم داشته باشن!حضور خانمهای محجبه توی این کانال الزامیه!
 آدرس کانال : piranss_hijab
 موضوع کانال : فرهنگی
 تعداد کلیک : 345
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد