نام کانال : قرارگاه بصیرتی صالحین
 شرح کانال : میعادگاه روحانیون ، سرگروه ها و مربیان حلقه های تربتی صالحین جهت بصیرت افزایی
 آدرس کانال : salehin_basirati
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 181
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد