نام کانال : قرارگاه شجره طیبه صالحین مشهد
 شرح کانال : میعادگاه روحانیون ، سرگروه ها و مربیان حلقه های تربیتی صالحین
 آدرس کانال : salehin_mashhad
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 414
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد