نام کانال : امام زاده جعفر یزد
 شرح کانال : کانال رسمی آستان مقدس حضرت امامزاده جعفر (ع) یزد- اعلام برنامه ها و مراسم مذهبی آستان مقدس
 آدرس کانال : emamzade_jafar
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 1165
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد