نام کانال : چهل سخن
 شرح کانال : چهل سخن زیبا و اموزنده از پیغمبر و ائمه(ع) چهل سخن برگزیده از هر کدام
 آدرس کانال : chehelsokhanziba
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 197
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد