نام کانال : منازل الاخرت
 شرح کانال : درمورد لحظات احتضار وعالم قبروبرزخ وقیامت و....وراه تقرب به خدا
 آدرس کانال : join1111
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 595
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد