نام کانال : _یاد خدا
 شرح کانال : بهتر کانال @
 آدرس کانال : yadekhoda9
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 252
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد