نام کانال : اعلام مراسم مذهبی مشهد
 شرح کانال : اطلاع رسانی بموقع و جامع هیئات، برنامه ها و جلسات مذهبی مشهد مقدس
 آدرس کانال : Marasem_mashhad
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 249
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد