نام کانال : کربلا زمزمه سی
 شرح کانال : متن نوحه های فارسی و ترکی به همراه سبک
 آدرس کانال : bakhshayeshhobolhoseyn
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 400
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد