نام کانال : پاسخ به مسائل شرعی
 شرح کانال : کانال پاسخ به مسائل شرعی پاسخ گوی سوالات شرعی شمابه صورت شبانه روزه.
 آدرس کانال : SH_E_pasokh
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 332
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد