نام کانال : شرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ میکروپایل شمع بتنی
 شرح کانال : شرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ و انکرینگ و میکروپایل و ارائه خدمات ژئوتکنیک و ماشین الات حفاری و تزریق
 آدرس کانال : hptiranco
 موضوع کانال : اطلاع رسانی
 تعداد کلیک : 181
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد