نام کانال : ذکر1
 شرح کانال : یادنامه اهل بیت و اهل معرفت الله
 آدرس کانال : zekr1
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 248
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد