نام کانال : دکتر فرهنگ هلاکویی
 شرح کانال : پاسخ به مسائل روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان
 آدرس کانال : drholakooei
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 3970
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد