نام کانال : یا صاحب الزمان
 شرح کانال : معرفی کانال های مذهبی و فرهنگی
 آدرس کانال : Ya_imam_zaman
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 584
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد