نام کانال : یوسف زهرا(س)
 شرح کانال : ما در این کانال به نکته ها و پندها و مطالب اسلامی می پردازیم.امیدواریم که بتوانیم دنیایی خالی از گناه و بدی و شرارت داشته باشیم. در پناه حق تعالی.
 آدرس کانال : montagem13790
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 284
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد