نام کانال : میکاییل
 شرح کانال : ارتباط قرآن و فیزیک (قرآن و اتم، هسته، ذره و پادذره، کیهانشناسی، نسبیت انیشتین و...)
 آدرس کانال : mikaeelpak
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 1087
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد