نام کانال : صراط
 شرح کانال : داستان آموزنده، احادیث کاربردی ، مطالب فرهنگی و مذهبی
 آدرس کانال : drabbaskalantarikhalilabadi
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 798
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد