نام کانال : حسینیه سفید اشکذر
 شرح کانال : دین اسلام
 آدرس کانال : hoseyniyeh
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 193
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد