نام کانال : ستاره های خاکی
 شرح کانال : مذهبی شهدایی
 آدرس کانال : sepah
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 196
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد