نام کانال : ارومیه کلوپ
 شرح کانال : کانال تلگرام اورمیه کلوپ
 آدرس کانال : urmiyeclub
 موضوع کانال : فرهنگی
 تعداد کلیک : 668
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد