نام کانال : پزشکی و سلامت، فوریت های پزشکی
 شرح کانال : جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت، مطالب آموزشی فوریت های پزشکی
 آدرس کانال : foreyat
 موضوع کانال : پزشکی
 تعداد کلیک : 163
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد