نام کانال : سیدعلی فالی
 شرح کانال : مذهبی
 آدرس کانال : seiedalifali
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 984
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد