نام کانال : کانال آقای سجاد خضرلو
 شرح کانال : این کانال مخصوص مهندس سجاد خضرلو می باشد
 آدرس کانال : sajjadkhezerlou
 موضوع کانال : اطلاع رسانی
 تعداد کلیک : 142
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد