نام کانال : تلاوتهای درخواستی
 شرح کانال : تلاوتهای ایرانی و مصری درخواست تلاوت و... داخل کانال
 آدرس کانال : telavate10
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 4224
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد