نام کانال : درمان با ماوراءالطبیعه
 شرح کانال : علوم متافیزیکی اسلامی،وماوراءالطبیعه،علاج روحانی بیماریها،طلسمات وابطال آن،اذکار ودعاهای مجرب
 آدرس کانال : mavaraotabia
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 221
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد