نام کانال : مؤسسه نورالثقلين
 شرح کانال : اخبار. اطلاعات عمومي +تجويد درجه يک آموزش روان خواني و قرائت قرآن کريم همراه با فايل هاي صوتي قرائت و ترتيل با حضور استاد کاظمي و استاد کريم سبز علي
 آدرس کانال : doclassquran
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 287
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد