نام کانال : سلام علی آل یاسین
 شرح کانال : کانال سلام علی آل یاسین را با موضوعات مهدوی و مناقب اهل بیت و اشعار ناب و احکام و طبیعت همراهی بفرمایید.
 آدرس کانال : mdsh110
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 369
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد