نام کانال : ترگورنیوز
 شرح کانال : ترگور نیوز
 آدرس کانال : targavarnews
 موضوع کانال : فرهنگی
 تعداد کلیک : 112
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد