نام کانال : کلام ربانی
 شرح کانال : کانالی برای گسترش معارف دین https://telegram.me/kalamerabani ما تعدادی از طلاب سطوح عالی و خارج، اقدام به تشکیل گروهی در فضای مجازی با نام کلام ربانی نموده ایم که فعالیت خود را در قالب کانال تلگرامی
 آدرس کانال : kalamerabani
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 368
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد