نام کانال : امداد اول
 شرح کانال : آموزش های کمک های اولیه آموزش هایی که برای هرکسی در زندگی نیازه جون خود و خانوادتان را در مواقع ضروری نجات دهید.
 آدرس کانال : emdadaval
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 136
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد