نام کانال : طبیب تور
 شرح کانال : هدف کانال تسهیل امور درمانی بیماران داخلی و خارجی - انجام کلیه امور درمانی بیبماران داخلی و خارجی در شیراز ، گرفتن نوبت پزشک , هماهنگی با پزشک ، هماهنگی با بیمارستان ، راهنما ، راننده ، مترجم ، م
 آدرس کانال : tabibtour
 موضوع کانال : پزشکی
 تعداد کلیک : 136
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد