نام کانال : کانال فروشگاه ارزان
 شرح کانال : کانال فروشگه کلیه اجناس تورک
 آدرس کانال : emonara
 موضوع کانال : تبلیغاتی
 تعداد کلیک : 123
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد