نام کانال : الوارث
 شرح کانال : داستان های کوتاه و مطالب کوتاه آموزنده (اخلاقی تربیتی اجتماعی) کلیپ های کوتاه آموزنده
 آدرس کانال : al_vares
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 161
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد