نام کانال : ذوالفقار علی (ع)
 شرح کانال : شهید بهشتی: شما پیروان حضرت علی(ع) همت کنید ایشان را خوب بشناسید تا بتوانید شیعه علی(ع) باشید و الا شیعه علی(ع) نیستید؛ شیعه اسم علی(ع) هستید…
 آدرس کانال : zulfigarali
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 134
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد