نام کانال : دفترارتباط مردمی دکترامیرحسنخانی سرایان
 شرح کانال : فعالیتهای نماینده محترم جناب اقای دکترامیرحسنخانی درشهرستان سرایان
 آدرس کانال : amirhasankhanisarayan
 موضوع کانال : فرهنگی
 تعداد کلیک : 125
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد