نام کانال : کانون شهید صادق زاده
 شرح کانال : مذهبی
 آدرس کانال : kanoon88
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 135
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد