نام کانال : اعمال مستحبی روزانه
 شرح کانال : هر روز ذکر و سوره و دعا های مربوط به همان روز و یک صفحه از قران کریم به همراه صوت، همچنین اعمال مستحبی روزها و ماه های خاص و بعضی دیگر از آداب مستحبی که برای انجام آنها سفارش شده است در کانال قرار داد
 آدرس کانال : sharabianiha
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 321
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد