نام کانال : یاران مهدی
 شرح کانال : مذهبی است و کلیپ های اساتاد رایفی پور و دیگر استادان و احادیثی از امام زمان
 آدرس کانال : emammahdii
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 170
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد