نام کانال : دنیای علم و ادب
 شرح کانال : جملات و متنهای زیبا نشریات و سایتهای مفید علمی اموزشی، پندهای عبرت اموز
 آدرس کانال : donyayeelm_adab
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 715
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد