نام کانال : کانال سنگ ساختمانی
 شرح کانال : کانال تخصصی سنگ های ساختمانی
 آدرس کانال : parsitad_stone
 موضوع کانال : اقتصادی
 تعداد کلیک : 198
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد