نام کانال : روانشناسی شخصیت
 شرح کانال : شامل مطالب شخصیتی و روانشناسی و شناخت اطرافیانمان با شناختن شخصیت درونیشان
 آدرس کانال : talebine
 موضوع کانال : روانشناسی
 تعداد کلیک : 1287
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد